Pris för FileMaker-utbildning i Spanien

Lördagen den 25 maj mottog Atatiki Solutions, en del av Atatiki Group, en plakett av EFA El Campico, Alicante för den hjälp som Atatiki har tillhandahållit skolans studenter. Atatiki har informerat, motiverat och utbildat studenterna i hur man använder FileMaker Workplace Innovation Platform. Detta möjliggör att EFA El Campico kan leverera välutbildade programmerare i en sektor med stora behov. Och för Atatiki innebär det att vi säkrar flödet av framtida resurser som vi så väl behöver för vår expansion. Plaketten togs emot av Adrian Pellus, Project Technical Manager, Atatiki Soutions.

Fredi Hedenberg, Atatiki Group CEO, säger att ”Vi är stolta över vad vi åstadkommer och ödmjukt tacksamma för den uppskattning som vi har fått av El Campico och dess studenter”.

Mer nyheter från Atatiki