Pris för oskälviskt samarbete vid studentutbildning vid EFA El Campico, Alicante

Lördagen den 25 maj mottog Atatiki Solutions, en del av Atatiki Group, en plakett av EFA El Campico, Alicante för den hjälp som Atatiki har tillhandahållit till skolans studenter för att kunna använda Filemaker som ett utvecklingsverktyg. Arbetet har bestått i att informera, motivera och utbilda studenterna i att använda FileMaker Workplace Innovation Platform i deras framtida yrkesliv. Detta möjliggör att EFA El Campico kan leverera välutbildade yrkesverksamma resurser i en behövande sektor. Plaketten togs emot av Adrian Pellus, Project Technical Manager, Atatiki Soutions.

Fredi Hedenberg, Atatiki Group CEO, säger att ”Atatiki är väldigt stolta för vad vi kan bidra med och mycket tacksamma för den uppskattning som visas av EFA El Campico och deras studenter”.