Magnus Schmiedtke tillträder som ny VD och Fredi Hedenberg vald till styrelse ordförande

wp-admin Swedish News

Stockholm den 18:e januari 2017. Atatikis styrelse har meddelat att Fredi Hedenberg avgår som bolagets VD och att Magnus Schmiedtke, tidigare ansvarig för Apple-ägda FileMakers verksamhet i de Nordiska länderna, tillträder som ny VD. Hedenberg har valts till Styrelseordförande och Schmiedtke kommer att ingå i styrelsen med start den första februari.

“Fredi’s entreprenörsskap och vision har mejslat fram Atatiki till dess nuvarande skepnad som ett kompetent och kreativt, snabbväxande IT-bolag”, säger Ulf Bengtsson å styrelsens vägnar. ”I sin nya roll som Styrelseordförande kommer Fredi att fortsätta att arbeta med Atatiki med fokus på expansion och partnerskap internationellt.

”Styrelsen är övertygad om att Magnus är precis rätt person som vår nye VD”, tillägger Bengtsson. ”Magnus har i 10 år lett verksamheten för FileMaker i de nordiska länderna, och har en kunskap och ett kontaktnät i industrin som svårligen kan matchas. Och nu skall han sätta allt detta i arbete på Atatiki, det blir kanon.”

Atatiki appifierar affärsprocesser, vilket betyder att Atatiki hjälper organisationer att förvandla sina affärsprocesser till IT, appar, webbar, system och verktyg.