GDPR modul för FileMaker-lösningar

Atatikis GDPR-modul kan läggas till i de flesta FileMaker-lösningar

Atatikis GDPR-modul för Filemakerlösningar

Atatiki har byggt en GDPR-modul som enkelt kan implemeteras i befintliga Filemaker-lösningar. Modulen kan användas för att förstöra känslig data utan att påverka funktioner för t ex statistik.

Varför behöver man denna modul. En av de vanligaste anledningarna är rapporter. Organisationen kan ha en data-policy som gör att det blir en utmaning att behålla historisk data. Genom en analys kan man se vilken data man kan förstöra och fortfarande köra sina rapporter. Dett är till stor nytta när man vill jämföra ny och gammal affärsdata utan att göra avsteg från gällande regler.

Unfortunately Att förhålla sig till GDPR är inte bara att klicka i några checkboxar. Trotts att denna modul kommer att vara till stor hjälp så är den en del av en större process. Man måste förstå hur data är lagrad i organisationen och dess verksamheter.

Läs mer om GDPR i Sverige hos Swedish Data Protection Authority
Read more about GDPR in the UK from the Information Commissioner’s Office

Atatiki can help you, get in contact!