Enkel hantering av inbjudna, inbjudningar och uppföljningar

Hantera Event och inbjudna personer till Eventet.