Atatiki lanserar GDPR modul

Modul för att tillgodose de krav som GDPR ställer på att kunna exportera och tillhandahålla personuppgifter till fysikt person. Modulen kan även kryptera uppgifter utan nyckel för att på så sätt tillgodose kraven på anonymisering.