Atatiki Group har öppnat ett nytt dotterbolag i Spanien

Alicante, Spanien & Stockholm den 18:e maj 2017. Atatiki har öppnat ett nytt dotterbolag i Spanien. Det nya bolaget kommer att ledas av Julián Garcia Sanchez som tillförordnad VD.

Atatiki har varit mycket framgångsrikt sedan starten 2015 men har hittills endast haft kontor i Sverige. Dotterbolaget i Spanien har startats för att tillgodose det ökande behovet hos ett antal internationell kunder. Tillförordnad VD Julian Garcia Sanchez har lång erfarenhet av FileMaker från sin tidigare roll som chef för ett konsultbolag inom just FileMaker.

”Förutom Juliáns erfarenhet av att ta bygga bra system, så är han också en passionerad utbildare. Han kommer i sin roll på Atatiki också att vidareutbilda unga app-utvecklare inom FileMaker i ett projekt med lokala yrkesskolor” säger Fredi Hedenberg, Styrelseordförande i Atatiki International. ”Kunniga app-utvecklare som även kan FileMaker är precis var vi behöver just nu”.

Atatiki appifierar affärsprocesser, vilket betyder att Atatiki hjälper organisationer att förvandla sina affärsprocesser till IT, appar, webbar, system och verktyg.