Pris för oskälviskt samarbete vid studentutbildning vid EFA El Campico, Alicante

Lördagen den 25 maj mottog Atatiki Solutions, en del av Atatiki Group, en plakett av EFA El Campico, Alicante för den hjälp som Atatiki har tillhandahållit till skolans studenter för att kunna använda Filemaker som ett utvecklingsverktyg. Arbetet har bestått i att …