Pris för FileMaker-utbildning i Spanien

Lördagen den 25 maj mottog Atatiki Solutions, en del av Atatiki Group, en plakett av EFA El Campico, Alicante för den hjälp som Atatiki har tillhandahållit skolans studenter. Atatiki har informerat, motiverat och utbildat studenterna …