Filemaker 15 är här!

Med den nya FileMaker 15-plattformen kan du utveckla företagsanpassade appar som får ökad mobilitet, automatisering, prestanda och säkerhet Få starkare grunder till att skapa unika företagsanpassade appar som fungerar på iPad, iPhone, Windows, Mac och …